Personvern

Velkommen til Papirflys personvernerklæring

Versjon 1.1

Denne personvernerklæringen gir deg et klart innblikk i hvordan vi bruker dine personopplysninger.

Papirfly er et forretningsnavn under Papirfly AS. Papirfly er også et forretningsnavn under Papirfly LTD og Papirfly Danmark ApS, som begge er heleide datterselskaper av Papirfly AS.  Vårt organisasjonsnummer er 980407802 MVA, og vår registrerte adresse er Papirfly AS, Havnegata 15, 4306 Sandnes («Papirfly»). Denne erklæringen er utstedt på vegne av gruppen med Papirfly-selskap. Vi vil gi deg beskjed om hvilken enhet som vil bli den behandlingsansvarlige for dine opplysninger når du kjøper et produkt eller en tjeneste hos oss.

Hver gang du besøker et Papirfly-nettsted eller samhandler elektronisk eller fysisk med Papirfly, er det mulig at vi mottar eller samler inn personopplysninger om deg.

Denne personvernerklæringen angir hvordan Papirfly håndterer personvernet og datasikkerheten til våre kunder, lesere og abonnenter. Vår erklæring dekker de mange måtene vi samhandler med deg og hvordan vi samler inn og håndterer dine personopplysninger. Den er også en del av våre nettsteders brukervilkår.

Dette nettstedet er ikke ment for barn, og vi samler ikke med viten og vilje inn opplysninger relatert til barn.

Hvem og hva denne erklæringen gjelder for

Tilbake til meny

Nettstedene drevet av Papirfly.  Denne personvernerklæringen gjelder for alle personopplysninger samlet inn og/eller lagret om våre kunder og brukere, og alle personopplysninger de oppgir om andre.

Vi forstår at datasikkerhet og personvern på nettet er viktigere i dag enn noensinne før. Vi vil hele veien gjennom denne erklæringen forklare de tiltakene vi har gjort for å sikre tryggheten til alle opplysninger vi mottar eller håndterer som et resultat av at du bruker våre nettsteder, inkludert www.papirfly.com, www.papirfly.no, www.papirfly.co.uk, www.papirfly.dk, www.papirflyemployerbrand.com og www.papirflypsmarketing.com, samlet referert til som («vårt nettsted») eller våre tjenester («tjenester»).

Se grundig igjennom vår personvernerklæring og sett deg inn i all informasjon. Dette dokumentet forklarer hvordan og hvorfor vi samler inn dine opplysninger, hvordan vi bruker dem, og hvilke handlinger du kan gjøre i fremtiden for å endre eller slette disse opplysningene.  Det er viktig, både for deg og for oss, at du tar deg tid til å lese vår erklæring og å forstå hva den innebærer for deg.

Erklæringen vil bli oppdatert etter behov fra tid til annen. Hvis vi foretar endringer vil vi publisere disse oppdateringene på vårt nettsted. Eventuelle endringer vi foretar i fremtiden vil være gjeldende umiddelbart fra den dato som vises nederst på denne siden.

Selv om vi har forsøkt å gjøre denne erklæringen så tydelig som mulig, har vi forståelse for at du fremdeles kan ha spørsmål eller behov for å få klarhet i ting med oss.

Hvis du ønsker å spørre oss om noe som gjelder vår personvernerklæring, eller hvis du på noen som helst måte har bekymringer angående datasikkerhet og andre emner denne siden går igjennom, vær så snill å bruke denne kontaktinformasjonen for å ta kontakt.

Samtykke til vilkår

Tilbake til meny

En hvilken som helst bruk av vårt nettsted eller våre tjenester blir oppfattet som en bekreftelse på at du gir fullt samtykke til alle erklæringer som angis på denne siden.  Hvis du på noen måte er i tvil, ta kontakt med oss.

Før du kan benytte deg av Papirflys tjenester vil vi be deg om å oppgi navn og e-postadresse til oss. Alle slike personopplysninger som du velger å oppgi til oss, eller som på andre måter samles inn av oss, er underlagt denne personvernerklæringen.

Besøk på vårt nettsted eller bruk av våre tjenester på noen som helst måte blir oppfattet som en bekreftelse på at du gir fullt samtykke til alle erklæringer som angis på denne siden, og at du gir oss samtykke til å samle inn, oppbevare, overføre og bruke dine opplysninger som opplyst i denne erklæringen.

Hvis du ikke gir samtykke til vilkårene i vår personvernerklæring i sin helhet må du umiddelbart slutte å bruke vårt nettsted og våre tjenester. Hvis du har spesielle bekymringer med hensyn til denne erklæringen må du ikke nøle med å ta kontakt.

Hvilke opplysninger vi samler inn og hvordan vi bruker dem

Tilbake til meny

Vi kan samle inn eller be om forskjellige typer personopplysninger for generell forretningsbruk, slik som til støtte og markedsføringsformål. Vi kan også samle inn ikke-Personlige opplysninger, slik som, for eksempel, hvilken nettleser du bruker.

Når du får tilgang til vår nettsted og tjenester, kan vi enten be deg om å oppgi opplysninger til oss, eller vi kan samle inn opplysninger om deg.

Hvis en enkeltperson, på noe som helst tidspunkt, oppgir personopplysninger eller andre opplysninger om noen andre enn ham selv eller henne selv, garanterer denne enkeltpersonen at de har den andre personens samtykke til å oppgi slike opplysninger for det oppgitte formål.

Alle opplysninger vi samler inn blir brukt for å forbedre de tjenester vi tilbyr - å hjelpe oss å kontakte deg, personalisere din opplevelse, og gjøre forbedringer ved våre produkter.

Når du navigerer på vårt nettsted, vil navigasjonsinformasjon bli samlet inn. Denne navigasjonsinformasjonen inkluderer standardinformasjon fra nettleseren din, slik som nettlesertype og nettleserspråk, din IP adresse, og de handlinger du foretar på Papirfly-nettsteder, slik som sidevisninger og lenker som trykkes. Navigasjonsinformasjonen samles inn ved bruk av Google Analytics og cookies.

Når du viser interesse for å skaffe tilleggsinformasjon om våre tjenester og produkter, kan nettstedet oppfordre deg til å oppgi personlige kontaktopplysninger gjennom et nettskjema. Slike opplysninger vil vanligvis inkludere navn, firmanavn, adresse, telefonnummer, og e-postadresse.

Vi samler ikke inn sensitive personopplysninger om deg, (dette inkluderer detaljer om din rase eller etnisitet, religiøs eller filosofisk tro, seksualliv, seksuell legning, politiske meninger, medlemskap i fagforening, dine helseopplysninger og genetisk og biometriske opplysninger). Heller ikke samler vi inn noen opplysninger om forbrytelser og kriminelle handlinger.

Hvis du unnlater å oppgi personopplysninger

Tilbake til meny

Vi vil trenge dine personopplysninger for å gjøre forretninger med deg, uten disse kan vi ikke levere våre Papirfly-tjenester.

Hvis vi er lovpålagt å samle inn personopplysninger, eller har behov for å gjøre det i henhold til en kontrakt vi har inngått med deg, og du ikke oppgir disse opplysningene når vi ber om dem, vil vi kunne få problemer med å gjennomføre den kontrakten vi har eller er i ferd med å inngå med deg (for eksempel, for å gi deg produkter eller tjenester). I et slikt tilfelle kan vi være nødt til å kansellere et produkt eller tjeneste du har hos oss, men vi vil på et slikt tidspunkt informere deg hvis dette er tilfelle.

Bruk av innsamlede opplysninger

Tilbake til meny

Vi samler ikke inn noen personopplysninger når du besøker vårt nettsted som gjest, hvis ikke du velger å identifisere deg selv.  Dine personopplysninger vil kun bli brukt i forbindelse med din bruk av systemet.

Vi vil kun bruke dine personopplysninger når det er tillatt ved lov. Vanligvis vil vi bruke dine personopplysninger under følgende omstendigheter:

 1. Når vi trenger å utføre kontrakten vi er i ferd med å inngå, eller har inngått, med deg.
 2. Når det er nødvendig for våre legitime interesser, (eller for en tredjeparts), og dine interesser og grunnleggende rettigheter ikke overstyrer disse interessene.
 3. Når vi trenger å overholde juridiske eller regulatoriske forpliktelser.

Generelt er vi ikke avhengige av samtykke som juridisk grunnlag for behandling av dine personopplysninger, bortsett fra i forbindelse med å sende tredjeparts markedsføringsinformasjon til deg via e-post eller tekstmelding. Du har rett til å trekke tilbake samtykket til markedsføring på et hvilket som helst tidspunkt ved å kontakte oss

Google Analytics brukes for å spore og loggføre navigasjonsinformasjon på nettstedet vårt. personopplysningene vi samler inn brukes til å forbedre innhold og struktur på nettstedet vårt.

Cookies brukes for å gjøre samhandlinger på nettstedet så enkle som mulig. Når du besøker nettstedet vårt sender Papirfly-serveren en cookie til din computer. Isolert sett vil ikke cookies identifisere deg personlig; de vil bare gjenkjenne din nettleser. Så lenge du ikke velger å identifisere deg selv overfor Papirfly ved å fylle ut et nettskjema, forblir du anonym.

Papirfly vil kun bruke personlige kontaktopplysninger for å utføre tjenester som er bestilt. For eksempel, hvis du fyller ut et «Kontakt Meg» nettskjema, vil Papirfly bruke de opplysninger som er oppgitt for å kontakte deg om din interesse for våre produkter.

Endring av formål

Tilbake til meny

Våre data anskaffes kun for spesifiserte og lovlige formål; og blir behandlet rettferdig. Vi vil ikke gjøre noe med dine opplysninger uten ditt samtykke.

Vi vil kun bruke dine personopplysninger for de formål vi samlet dem inn for, hvis vi ikke har rimelig grunn til å vurdere at vi trenger å bruke dem for et annet formål, og dette formålet er i overensstemmelse med det opprinnelige formålet. Hvis du ønsker en forklaring på hvordan behandlingen for det nye formålet stemmer overens med det originale formålet, ta gjerne kontakt.

Hvis vi trenger å bruke dine personopplysninger for et urelatert formål, vil vi informere deg og vi vil forklare det juridiske grunnlaget som tillater at vi gjør dette.

Vær oppmerksom på at vi kan behandle dine personopplysninger uten din viten eller ditt samtykke, i henhold til reglene ovenfor, når dette er nødvendig eller tillatt ved lov.

Tjenestetilbydere

Tilbake til meny

Dine personopplysninger kan bli overført for å hjelpe oss å forbedre tjenestene vi tilbyr, men kun til tredjeparter vi stoler på og har behandlingsavtaler med.

Vårt nettsted og våre tjenester kan bruke tjenester som tilbys oss av tredjeparter. Av denne grunn kan noen av dine opplysninger bli delt med disse tredjeparter for at Papirflys tjenester skal kunne fungere som de burde.

Dermed kan opplysningene du deler med oss også bli dekket av personvernerklæringene til flere forskjellige tjenestetilbydere, og ikke kun denne. Spesielt bruker Papirfly tjenestene til HubSpot Inc (www.hubspot.com), og Advantix Technologies Ltd (www.betterproposals.io), så du bør også sette deg inn i deres personvernerklæringer. Du må gi samtykke til erklæringene til alle tredjeparter som vi gir dine opplysninger til, i tillegg til vår, for å kunne benytte deg av nettstedet eller tjenesten.

For å sørge for sikkerheten til dine personopplysninger, har Papirfly behandlingsavtaler på plass med de tredjepartene vi jobber med. Dette betyr at vi kun gir dine opplysninger til de som sikrer et høyt nivå av sikkerhet, og at dine opplysninger vil bli brukt, overført og lagret i henhold til EUs lovverk.

Selv om vi etterstreber å forsikre oss om at tredjeparter gir den samme beskyttelse og kontroll som det Papirfly gjør, kan vi ikke kontrollere, eller påta oss noe ansvar for, handlinger hos noen tredjeparts tjenestetilbyder.

Det er viktig å legge merke til at denne personvernerklæringen ikke gjelder for tjenester hos noen tredjepart, og at du alltid bør konsultere deres egne erklæringer og kundeservice for mer informasjon.

Lenker til tredjeparts nettsteder

Tilbake til meny

Noen ganger vil vi dele lenker til nøye utvalgte nettsteder som drives av tredjeparter. De vil ha sine egne personvernerklæringer som du bør se på.

Vårt nettsted og våre tjenester kan, noen ganger, inneholde lenker til nettsteder som eies og drives av tredjeparter. Fordi vi ikke kontrollerer disse nettstedene, kan vi ikke påta oss noe ansvar for deres praksis eller innhold, og denne personvernerklæringen gjelder ikke for deres nettsteder eller tjenester.

Vi gjør en innsats for å kun velge anerkjente og pålitelige nettsteder som referanser eller partnere. Men, på tross av dette, vil ikke en lenke til en tredjeparts nettsted utgjøre en godkjenning av dette nettstedet, dets eier eller innhold.

Brukere av tredjeparts nettsteder burde konsultere dette nettstedets personvernerklæring for mer informasjon om deres praksis og standarder.

Informasjon om og tilgang til personopplysninger

Tilbake til meny

Du har rett til å komme med innvendinger mot måten vi behandler dine personopplysninger på.  Du har også rett til å få tilgang til, korrigere, ved enkelte tilfeller slette, og begrense de personopplysningene vi bruker.

En enkeltperson har rett til å be oss om de personopplysningene som vi har om vedkommende, og vi har en plikt til å opplyse denne personen om disse opplysningene innen en måned etter at vi har mottatt en skriftlig anmodning.

Hvis en enkeltperson ikke kan oppdatere sine egne opplysninger, vil vi korrigere alle feil i de personopplysningene vi har om personen innen syv dager fra den dagen vi mottar skriftlig melding fra vedkommende om disse feilene.

Det er en persons eget ansvar å oppdatere oss med nøyaktige og sanne personopplysninger. Vi kan ikke være ansvarlige for eventuelle uriktige opplysninger som er gitt til oss.

Hvis anmodningen om tilgang er uten grunnlag eller overdrevet, for eksempel etter gjentatte repetisjoner, vil vi kunne kreve et rimelig gebyr for de kostnader vi har med å imøtekomme disse anmodningene om å oppgi de personopplysninger vi innehar.

Hvis du trenger ytterligere informasjon om når og hvordan vi behandler dine personopplysninger, eller hvis du ønsker å gå igjennom de personopplysningene vi har lagret om deg, ta kontakt med vårt personvernombud.

Korrigering og sletting av personopplysninger

Tilbake til meny

Dine personopplysnings-rettigheter.  Du kan avslutte abonnementer på alle våre markedsføringsaktiviteter ved å bruke den innebygde lenken for dette, eller ved å ta direkte kontakt med oss.

Hver kunde har rettigheter som styrer hvordan deres personopplysninger brukes. Vi setter oss som mål å forsikre at alle kunder synes det er så enkelt som mulig å benytte seg av disse rettighetene, med full kontroll over hvilke opplysninger vi innehar og hvordan vi bruker dem.

Dine rettigheter inkluderer:

 1. Muligheten til å gjennomgå alle personopplysninger som du har formidlet til oss
 2. Å anmode om at vi ikke bruker dine personopplysninger til å ta kontakt med deg
 3. Å korrigere alle feil som måtte være i våre opplysninger, eller gjøre endringer ved de opplysningene vi har om deg
 4. Å anmode om at dine personopplysninger blir fjernet fra vår mailingliste, eller velge bort muligheten for at vi tar kontakt med deg
 5. Å anmode om at vi sletter dine personopplysninger fra våre fortegnelser

Alle henvendelser relatert til korrigering eller sletting av de personopplysninger vi har lagret om deg kan rettes til vårt personvernombud, ta gjerne kontakt.

Når vi har mottatt melding fra deg vil vi slette eller gjøre endringer ved dine personopplysninger og gi deg beskjed når dette er utført.

Kontakt med enkeltpersoner

Tilbake til meny

Du kan ikke velge bort å motta enkelte e-poster som gir deg oppdateringer om juridisk informasjon, slik som oppdateringer ved våre vilkår.


Av og til vil vi trenge ditt samtykke for å bruke dine personopplysninger, for eksempel for markedsføring.  Vi vil ikke alltid trenge samtykke for å bruke personopplysninger, for eksempel hvis vi trenger å imøtekomme regulatoriske krav eller å følge en kontrakt vi har med deg. Av og til vil vi også sende deg viktige beskjeder, slik som endringer i våre vilkår, betingelser og erklæringer.

Internasjonale overføringer

Tilbake til meny

Dine personopplysninger kan bli overført ut av Europa for å bli behandlet, men vi holder dem under beskyttelse.

Noen av våre eksterne tredjeparter er basert utenfor det Europeiske Økonomiske Samarbeidet (EØS), så deres behandling av dine opplysninger vil innebære en overføring av opplysninger ut av EØS, for eksempel til Google Analytics.

Når vi overfører dine personopplysninger ut av EØS, vil vi sikre at en tilsvarende grad av beskyttelse blir utøvet, ved å forsikre at minst én av følgende sikkerhetsforanstaltninger er implementert

 1. Vi vil kun overføre dine personopplysninger til land som har blitt vurdert til å utøve et tilstrekkelig nivå av beskyttelse for personopplysninger av EU-kommisjonen. For flere detaljer, se EU-kommisjonen: Tilstrekkelig nivå av beskyttelse for personopplysninger for land utenfor EU.
 2. Når vi bruker visse tjenestetilbydere kan vi benytte oss av spesielle kontrakter som er godkjent av EU-kommisjonen, og som gir personopplysninger det samme nivå av beskyttelse som det de har i Europa. For flere detaljer, se EU-kommisjonen: Modellkontrakt for overføring av personopplysninger til land som er tredjepart.
 3. Når vi bruker tjenestetilbydere basert i USA, kan vi overføre opplysninger til dem hvis de er del av Privacy Shield, som krever at de tilbyr et lignende nivå av beskyttelse for personopplysninger når de deles mellom Europa og USA.  For flere detaljer, se EU-kommisjonen: EU-US Privacy Shield.

Ta kontakt hvis du ønsker mer informasjon om de spesifikke mekanismene vi bruker når vi overfører dine personopplysninger ut av EØS.

Datasikkerhet

Tilbake til meny

Vi bryr oss om din datasikkerhet, og har gjort alle nødvendige tiltak for å forsikre oss om at dine opplysninger er trygge.  Vi har gjort alle rimelige tiltak for å sikre oss mot datatyveri, tap, eller andre brudd.

Vi har gjort alle de passende sikkerhetsforanstaltninger for å unngå at dine personopplysninger ved et uhell mistes, brukes eller blir gjort tilgjengelige på en uautorisert måte, blir endret eller blir avslørt. I tillegg begrenser vi tilgangen til dine personopplysninger til de ansatte, agenter, leverandører og andre tredjeparter som har behov for å ha tilgang til dem i forretningsøyemed. De vil kun behandle personopplysninger på instruksjon fra oss, og de har taushetsplikt.

Vi har opprettet prosedyrer for å håndtere alle mistenkte brudd på personopplysninger, og vil gi deg og en aktuell tilsynsmyndighet beskjed om et brudd når vi er påkrevet å gjøre dette ved lov.

Oppbevaring av opplysninger

Tilbake til meny

Hvor lenge vi oppbevarer dine opplysninger.

Vi vil kun beholde dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle de formål vi har samlet dem inn for, inkludert for de formål å tilfredsstille alle juridiske, regnskapsmessige eller rapporteringsmessige krav.

For å avgjøre den passende oppbevaringstiden for personopplysninger, ser vi på mengde, type, og grad av sensitivitet ved personopplysningene, den potensielle risiko for skade en eventuell uautorisert bruk eller deling av dine personopplysninger ville få, de formål vi har for behandlingen av dine personopplysninger, og om vi kan oppfylle disse formålene på noen annen måte, og de gjeldende juridiske krav.

Vi er påkrevet ved lov å holde grunnleggende informasjon om våre kunder, (inkludert Kontakt-, Identitet-,  Finansiell og Transaksjons-informasjon) i seks år etter at kundeforholdet opphører, grunnet skatteforhold.

Under visse omstendigheter kan du be oss om å slette dine opplysninger: se ta kontakt-delen for mer informasjon.

Under visse omstendigheter vil vi anonymisere dine personopplysninger, (slik at de ikke lenger kan bli assosiert med deg), til forsknings- eller statistikk-formål, og i slike tilfeller kan vi bruke denne informasjonen ubegrenset uten å gi deg videre beskjed.

Opplysninger om mindreårige

Tilbake til meny

Vårt nettsted og våre tjenester er ikke tilgjengelige for barn.

Vårt nettsted og våre tjenester er ikke ment for, eller rettet mot, barn under 18 år, («Mindreårige»), og du har derfor ikke lov til å bruke dette nettstedet hvis du er mindreårig.

Vi samler ikke med viten og vilje inn opplysninger om Mindreårige. Hvis du mener at vi har gjort dette, enten fra deg eller noen andre, ta kontakt.

Vi selger ikke personopplysninger

Tilbake til meny

Vi vil aldri selge dine opplysninger til en tredjepart.

Enkelt og greit, Papirfly vil aldri selge dine personopplysninger til en tredjepart.

Opplysninger kan bli overført for å hjelpe oss å forbedre de tjenester vi tilbyr (se «tjenestetilbydere»), men vi vil aldri selge dine opplysninger.

Gi lyd fra deg – vår kontaktinformasjon

Tilbake til meny

Du kan komme i kontakt med oss direkte hvis du har bekymringer om de personopplysningene vi innehar.

Hvis du ønsker å komme i kontakt med oss på noe tidspunkt, enten for å snakke om vår personvernerklæring eller noe annet emne relatert til vårt nettsted eller våre tjenester, ta gjerne kontakt med oss ved å bruke kontaktinformasjonen nedenfor.

For nærmere detaljer om vår personvernerklæring, ta kontakt med vårt personvernombud på:

dpo@papirfly.no
+47 930 44 444

Eller du kan skrive til oss:
Papirfly AS
Havnegata 15
4306 Sandnes
Org nr: 980407802 MVA

Papirfly Danmark ApS
Borggade 1, 2.
8000 Aarhus C, Denmark
Reg. no. 38382691

Papirfly Limited
Suite B 18 High Street, Wickford, Essex, SS12 9AZ, UK
Registrert adresse: International House, 24 Holbourn Viaduct, London EC1A 2BN, UK
Registered in England & Wales No. 06692279

Klager

Tilbake til meny

Dette er de datatilsynsmyndighetene du om nødvendig kan klage til.

Vi forsøker å løse alle klager på måten vi behandler dine personopplysninger direkte, men du har også retten til å registrere en klage ved den passende tilsynsmyndigheten på listen under:

For klager som gjelder papirfly.com, papirfly.co.uk, papirflyemployerbrand.com, papirflypsmarketing.com

Information Commissioner's Office

Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF

Telefonnummer: +44 0303 123 1113 (lokaltakst innen Storbritannia) eller +44 01625 545 745
Nettsted: https://ico.org.uk/concerns

For klager som gjelder papirfly.no

Datatilsynet
Postboks 8177 Dep.
0034 Oslo

E-post: postkasse@datatilsynet.no
Telefonnummer: 22 39 69 00
Nettsted: https://www.datatilsynet.no

For klager som gjelder papirfly.dk

Datatilsynet
Postboks 8177 Dep.
0034 Oslo

E-post: dt@datatilsynet.dk
Telefonnummer: +45 33 19 32 00
Nettsted: https://www.datatilsynet.dk_ _ _ _ _
Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert den: 15/05/2018

Kontakt oss

Papirfly AS

Havnegata 15
4306 SANDNES

Sentralbord
Telefon 930 44 444
Send e-post

Support
Telefon 922 08 806
Send e-post

Salg
Telefon 412 97 663
sales@papirfly.no