Brukervilkår

Brukervilkår for nettstedet

Versjon 1.1

Alt nedenfor er brukervilkår for nettstedet vårt. Hvis du fortsetter å bruke vårt nettsted og våre tjenester på noen måte, godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke liker disse vilkårene, vær vennlig og ikke bruk nettstedet.

1. Samtykke til vilkår

Papirfly er et forretningsnavn under Papirfly AS. Papirfly er også et forretningsnavn under Papirfly LTD og Papirfly Danmark ApS, som begge er heleide datterselskaper av Papirfly AS.  Vårt organisasjonsnummer er 980407802 MVA, og vår registrerte adresse er Papirfly AS, Havnegata 15, 4306 Sandnes («Papirfly»).

Din tilgang til, og bruk av, www.papirfly.com, www.papirfly.no, www.papirfly.co.uk, www.papirfly.dk, www.papirflyemployerbrand.com og www.papirflypsmarketing.com, eller noe annet nettsted eid og/eller drevet av Papirfly, samlet referert til som («vårt nettsted»), er underlagt Papirflys brukervilkår, inkludert disse brukervilkår for nettstedet, Papirflys personvernerklæring, og de andre juridiske meldinger, ansvarsfraskrivelser, og erklæringer som finnes på dette nettstedet («brukervilkår»).

 1. Du skal ikke bruke vårt nettsted for noe formål som er ulovlig eller forbudt i henhold til brukervilkårene.
 2. Nettstedet er ikke til bruk for mindreårige, (definert som de som ikke er minst 18 år gamle), og du har derfor ikke lov til å bruke dette nettstedet hvis du er en mindreårig.
 3. Ved å bruke vårt nettsted indikerer du at du gir fullt samtykke til brukervilkårene. Hvis du ikke aksepterer brukervilkårene må du umiddelbart slutte å bruke nettstedet.
 4. Papirfly forbeholder seg retten til å:
  1. Endre brukervilkårene når som helst, og din fortsatte bruk av nettstedet etter en slik endring skal tolkes som din aksept av denne endringen;
  2. Endre eller fjerne, (midlertidig eller permanent), vårt nettsted eller en del av det uten å gi beskjed, og du bekrefter at Papirfly ikke skal holdes ansvarlig overfor deg for en slik endring eller fjerning.

2. Generelle Vilkår

 1. Hvis du bryter mot forpliktelser i henhold til brukervilkårene, kan Papirfly være berettiget til, etter eget skjønn:
  1. Å umiddelbart suspendere din tilgang til vårt nettsted; og/eller
  2. Si opp vår abonnementsavtale med deg hvis du er kunde av Papirfly.

 2. Du anerkjenner at Papirfly kan måtte dele informasjon angående din bruk av nettstedet for å tilfredsstille lover, reguleringer, anmodninger fra myndigheter, rettsordre, stevninger, eller andre juridiske prosesser. Hvis Papirfly utfører en slik type påkrevet deling vil vi gi deg beskjed om det, hvis vi ikke er påkrevet å holde delingen konfidensiell. I tillegg er en slik deling underlagt vår personvernerklæring.

 3. Papirfly er ikke forpliktet til, men kan velge å, fjerne alt av ulovlig materiale og nekte tilgang for enhver person som bryter brukervilkårene. Vi forbeholder oss videre alle rettigheter.

 4. Papirfly kan oppdatere og endre noen av, eller alle, brukervilkårene. Hvis vi oppdaterer eller endrer brukervilkårene, vil den oppdaterte versjonen publiseres offentlig på brukervilkår siden på vårt nettsted, og dette vil utgjøre melding om en slik endring. Oppdateringen av brukervilkårene vil tre i kraft og bli bindende fra første arbeidsdag etter publiseringen. Når vi endrer brukervilkårene vil den «oppdaterte» dato oppdateres for å vise dato for nyeste versjon. Vi oppfordrer deg til å med jevne mellomrom gjennomgå brukervilkårene online.

3. Lenker til tredjeparts nettsteder

Vårt nettsted og våre tjenester kan, noen ganger, inneholde lenker til nettsteder som eies og drives av tredjeparter. Fordi vi ikke kontrollerer disse nettstedene, kan vi ikke påta oss noe ansvar for deres praksis eller innhold, og disse brukervilkårene gjelder ikke for deres nettsteder eller tjenester.

At vi viser til disse lenkene utgjør ikke en godkjenning av disse andre nettstedene, eller deres innhold, eiere, eller praksis, og du anerkjenner og godtar at Papirfly ikke er ansvarlige for innholdet i, eller tilgjengeligheten av, slike nettsteder.

4. Bruk og opphavsrett for varemerket Papirfly

 1. Med mindre du har vår uttalte, skriftlige godkjenning, kan du ikke bruke, fjerne, eller endre noe navn, noen logo, noe slagord, eller annet merke som tilhører oss eller Papirfly-tjenesten, eller noen annen identifikasjon eller tag som er generert av nettstedet, inkludert uten begrensning:
  1. Som en hypertekstlenke til et nettsted eller en lokasjon, (bortsett fra når levert av eller gjort tilgjengelig av oss); og/eller
  2. For å antyde identifisering med oss som en ansatt, leverandør, agent, partner, eller annen lignende representativ kapasitet.
 2. All opphavsrett, alle varemerker, og andre intellektuelle eiendomsrettigheter på nettstedet og dets innhold (inkludert uten begrensning, nettstedets design, tekst, grafikk, og all annen programvare og kildekode knyttet til nettstedet), er eid av eller lisensiert til Papirfly, eller er på annen måte brukt av Papirfly på lovlig vis.
 3. Ved å få tilgang til nettstedet er du enig i at ingenting av innhold kan lastes ned, reproduseres, overføres, lagres, selges, eller på annen måte distribueres uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra Papirfly, som innehaver av opphavsrett. Dette utelukker nedlasting, kopiering, og/eller utskriving av sider av nettstedet for helt privat og ikke-kommersiell bruk.

5. Ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrensning

 1. Vårt Nettsted presenteres «SOM DET ER» og på et «SOM DET ER TILGJENGELIG» grunnlag, uten noen representasjon, garanti, eller godkjenning av noe slag gjort av Papirfly, hverken uttrykkelig eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, de underforståtte garantier for tilfredsstillende kvalitet, egnethet for et spesifikt formål, ukrenkelighet, kompatibilitet, sikkerhet og nøyaktighet.
 2. I den utstrekning det er lovlig vil ikke Papirfly være ansvarlig for noe indirekte eller konsekvensielt tap eller skade overhode, inkludert uten begrensning tap av business, mulighet, data, eller profitt som resultat av, eller i forbindelse med, bruk av vårt Nettsted.
 3. Papirfly gir ingen garantier for at funksjonaliteten til vårt Nettsted vil være uavbrutt eller feilfri, at feil vil bli korrigert, eller at nettstedet eller serveren som gjør det tilgjengelig er uten virus eller noe annet som kan være skadelig eller destruktivt.
 4. Ingenting i brukervilkårene skal bli tolket dithen at det ekskluderer eller begrenser Papirflys, dets ansattes eller agenters ansvar på måter som ikke kan ekskluderes eller begrenses ved lov.
 5. Innholdet til nettstedet utgjør ikke råd og skal ikke brukes som grunnlag for å ta, eller unngå å ta, noen avgjørelse.

6. Erstatning

Du samtykker til å holde Papirfly og dets ansatte og agenter uskadelig fullt og helt fra og mot alle forpliktelser, advokatsalærer, skader, tap, kostnader og andre utgifter i forbindelse med eventuelle krav eller tiltak mot Papirfly som oppstår fra, eller på noen måte er relatert til, brudd på brukervilkårene eller andre forpliktelser som følge av bruken av dette nettstedet.

7. Ugyldighet

Hvis noen av brukervilkårene vurderes å være uhensiktsmessige eller ugyldige av en eller annen grunn av en domstol med kompetent jurisdiksjon, skal slike Vilkår og Betingelser bli slettet, mens de resterende brukervilkårene skal overleve og forbli i full kraft og virkning.

8. Avtalen i helhet

Brukervilkårene, inkludert juridiske meldinger, ansvarsfraskrivelser, og andre erklæringer som finnes på vårt Nettsted, utgjør avtalen i sin helhet mellom Papirfly og deg i forhold til din bruk av nettstedet, og overgår alle foregående avtaler og forståelser mellom deg og Papirfly når det gjelder vårt nettsted.

9. Styrende lov og forum

Disse brukervilkårene styres av og tolkes i samsvar med engelsk lov, og eventuelle tvister knyttet til disse brukervilkårene vil bli underlagt ikke-eksklusiv jurisdiksjon ved domstolene i England og Wales.

10. Vår kontaktinformasjon

Hvis du ønsker å komme i kontakt med oss på noe tidspunkt, enten for å snakke om våre brukervilkår, vår personvernerklæring eller noe annet emne relatert til vårt nettsted eller våre tjenester, ta gjerne kontakt med oss ved å bruke kontaktinformasjonen nedenfor.

For nærmere informasjon om vår personvernerklæring ta kontakt med vårt personvernombud: dpo@papirfly.no

For generelle spørsmål kan du eventuelt bruke vårt kontaktskjema eller skrive til oss på:

Norge

Papirfly AS, Havnegata 15,
4306 Sandnes
Org nr: 980407802 MVA

Danmark

Papirfly Danmark ApS, Borggade 1, 2.,
8000 Aarhus C, Denmark
Reg. no. 38382691

Storbritannia

Papirfly Limited, Suite B 18 High Street, Wickford, Essex, SS12 9AZ, UK
Registrert adresse: International House, 24 Holbourn Viaduct, London EC1A 2BN, UK
Registered in England & Wales No. 06692279

_ _ _ _ _

Disse Brukervilkårene ble sist oppdatert den: 15/05/2018

Kontakt oss

Papirfly AS

Havnegata 15
4306 SANDNES

Sentralbord
Telefon 930 44 444
Send e-post

Support
Telefon 922 08 806
Send e-post

Salg
Telefon 412 97 663
sales@papirfly.no